کد خبر 95014

شرکت صنعتی مینو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/04/31 معادل 861,164 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 27% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنعتی مینو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/04/31 معادل 861,164 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 27% افزایش داشته است.

«غصینو» با سرمایه ثبت شده 4,318,749 میلیون ریال طی عملکرد چهار ماهه سال مالی منتهی به 1399/04/31 مبلغ 2,501,734 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 52% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها