کد خبر 94982

شرکت پارس دارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مردادماه 1399 معادل 336,418 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %24 افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پارس دارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مردادماه 1399 معادل 336,418 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل  %24 افزایش  یافته است.

«دپارس» با سرمایه ثبت شده 525,000 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,691,644 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %31 رشد  داشته است.

 فروش داخلی 99.2% و فروش صادراتی 0.83% از کل فروش این دوره بوده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها