کد خبر 94932

شرکت صنعتی مینو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 معادل 183,869 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت صنعتی مینو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 معادل 183,869 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است.

«غصینو» با سرمایه ثبت شده 4,318,749 میلیون ریال طی عملکرد 1 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30  مبلغ 183,869 میلیون ریال  درآمد فروش داشته است.

  فروش داخلی شرکت صنعتی مینو 100% از کل فروش این دوره بوده است.

ارسال نظر

تازه ها