کد خبر 94930

شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 11,410 ریال سود محقق کرده این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 2,656 ریال زیان شناسایی کرده بود؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %6,735 جمع درآمدهای عملیاتی بوده است

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم  11,410 ریال سود محقق کرده  این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 2,656 ریال زیان شناسایی کرده بود؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %6,735 جمع درآمدهای عملیاتی بوده است.

«گتوشا» با سرمایه ثبت شده 521,544 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29  مبلغ 5,950,878 میلیون ریال سود خالص محقق کرده  است.

ارسال نظر

تازه ها