کد خبر 94916

شرکت آسان پرداخت پرشین در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم 940 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده 4% کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت آسان پرداخت پرشین در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم 940 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده 4% کاهش یافته است.

«آپ» با سرمایه ثبت شده 2,650,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29  مبلغ 2,491,814 میلیون ریال سود خالص محقق  کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %14 کاهش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %13 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها