کد خبر 94914

شرکت کارخانجات نساجی بروجرد در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 به ازای هر سهم 955 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %4 کاهش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %64 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کارخانجات نساجی بروجرد در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 به ازای هر سهم  955 ریال سود محقق کرده  که نسبت به مدت مشابه سال قبل %4 کاهش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از  رشد %64 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی  بوده است.

«نبروج» با سرمایه ثبت شده 148,212 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29  مبلغ 141,584 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها