کد خبر 94909

شرکت سرمایه گذاری نیرو در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 ضمن افزایش سرمایه 50% در این دوره به ازای هر سهم 67 ریال سود محقق کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری نیرو در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 ضمن افزایش سرمایه 50% در این دوره به ازای هر سهم  67 ریال سود محقق کرده  است.

«ونیرو» با سرمایه ثبت شده 9,350,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/30 مبلغ 623,472 میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %34 کاهش یافته  است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از افت %29 جمع درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها