کد خبر 94908

شرکت سرمایه گذاری سبحان در دوره 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1399 به ازای هر سهم 1,962ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری سبحان در دوره 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1399 به ازای هر سهم   1,962ریال سود محقق کرده  که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

«وسبحان» با سرمایه ثبت شده 1,300,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/04/31 مبلغ  2,550,754 میلیون ریال  سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل   %162 افزایش یافته  است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %158 جمع درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها