کد خبر 94893

شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم 2,155 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده کمتر از 1% کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم  2,155 ریال سود محقق  کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده کمتر از 1% کاهش یافته است.

«پدرخش» با سرمایه ثبت شده 51,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29  مبلغ 109,859 میلیون ریال سود خالص محقق  کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %14 افزایش  یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %31 درآمدهای عملیاتی بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها