کد خبر 94820

پالایش نفت تهران گزارش عملکرد پنج ماهه خود را منتشر کرد که بر اساس این گزارش و با اعمال نرخ خوراک سود هر سهم این شرکت 464 ریال است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پالایش نفت تهران گزارش عملکرد پنج ماهه خود را منتشر کرد که بر اساس این گزارش و با اعمال نرخ خوراک سود هر سهم ایتن شرکت 464 ریال است. 

36

ارسال نظر

تازه ها