کد خبر 94786

شرکت ایران یاسا تایر و رابر در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم 631 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ایران یاسا تایر و رابر در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم 631 ریال سود محقق کرده  که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

«پاسا» با سرمایه ثبت شده 600,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 567,484 میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %158 افزایش یافته  است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از  رشد %62 درآمدهای عملیاتی  بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها