کد خبر 94762

شرکت تکادو در دوره 12 ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 به ازای هر سهم 506 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تکادو در دوره 12 ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 به ازای هر سهم 506 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

«وکادو» با سرمایه ثبت شده 797,280 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/03/31 مبلغ 403,739 میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %111 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از کاهش %66 جمع هزینه های عملیاتی بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها