کد خبر 94714

شرکت صنعتی و معدنی ستبران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 25,076 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %42 افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنعتی و معدنی ستبران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 25,076 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %42 افزایش یافته است.

«ستبرا» با سرمایه ثبت شده 20,000 میلیون ریال طی عملکرد پنج ماهه سال مالی منتهی به 1399/05/31 مبلغ 92,559 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %41 رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها