کد خبر 94692

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 1,233 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم  1,233 ریال  سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

«ونیکی» با سرمایه ثبت شده 7,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 8,630,366 میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %135 افزایش  یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %138 جمع درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

 ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت نسبت به ابتدای دوره 277% رشد داشته است

 

ارسال نظر

تازه ها