کد خبر 94654

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 86 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده کمتر از 1% کاهش زیان داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت سرمایه گذاری ارس صبا در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم  86 ریال زیان  شناسایی کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده  کمتر از 1% کاهش زیان  داشته است.

«وارس» با سرمایه ثبت شده 100,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ  853 میلیون تومان  زیان خالص شناسایی کرده این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل  مبلغ 7.7 میلیون تومان  سود شناسایی کرده بود؛ این تغییر عمدتاً ناشی از افت %100 درآمد سود سهام شرکت بوده است.

ارسال نظر

تازه ها