کد خبر 94649

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 به ازای هر سهم 79 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری باقتصاد؛ شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 به ازای هر سهم  79 ریال  سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

«شوینده» با سرمایه ثبت شده 1,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 78,816 میلیون ریال سود خالص محقق کرده  که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %137 افزایش  یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از  رشد %88 جمع درآمدهای عملیاتی بوده است.

 ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت نسبت به ابتدای دوره 149% رشد داشته است.

ارسال نظر

تازه ها