کد خبر 94637

شرکت سیمان مازندران در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 352 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده کمتر از 1% افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان مازندران در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم  352 ریال  سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده  کمتر از 1% افزایش  یافته است.

«سمازن» با سرمایه ثبت شده 1,644,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ  57.9 میلیارد تومان  سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %270 افزایش  یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از  رشد %52  درآمدهای عملیاتی بوده است.

برنامه های با اهمیت دوره 6 ماهه منتهی به 1399/09/30:  هر چند در شرایط کنونی امکان برآورد دقیق نرخ فروش، حجم تولید و نرخ هزینه ها وجود ندارد، لیکن به اعتقاد مدیریت روند سودآوری شرکت در دوره باقیمانده سال مالی 1399 نیز ادامه خواهد یافت و پیش بینی های انجام شده برای دوره آتی در بخش های مختلف مالی و تولیدی محقق خواهد شد.

 

ارسال نظر

تازه ها