کد خبر 94617

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم 256 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده 35% افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم 256 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده 35% افزایش یافته است.

«شساخت» با سرمایه ثبت شده 2,519,042 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 64.5 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل 221 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده بود؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %156 درآمدهای عملیاتی بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها