کد خبر 94602

گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن) در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 206 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده 1% افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن) در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 206 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده 1% افزایش یافته است.

«ثمسکن» با سرمایه ثبت شده 5,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 1,131,580 میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1,327% رشد داشته که این تغییر عمدتاً ناشی از رشد 571% جمع درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت نسبت به ابتدای دوره 550% رشد داشته است

 

ارسال نظر

تازه ها