کد خبر 94598

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در دوره 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 1399 به ازای هر سهم 4,531 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده 7% افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در دوره 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 1399 به ازای هر سهم 4,531 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده  7% افزایش  یافته است.

«صبا» با سرمایه ثبت شده 15,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/02/31 مبلغ 6,797 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %782 افزایش  یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد 256% جمع درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت نسبت به ابتدای دوره 476% رشد داشته است

 

ارسال نظر

تازه ها