کد خبر 94596

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 25 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 25 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

«وهور» با سرمایه ثبت شده 4,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 99,110 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها