کد خبر 94581

شرکت پلی اکریل ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 71 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %49 افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پلی اکریل ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 71 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %49 افزایش یافته است.

«شپلی» با سرمایه ثبت شده 3,570,979 میلیون ریال طی عملکرد هشت ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 537 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %48 رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها