کد خبر 94540

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مرداد ماه 1399 از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ 20 میلیارد تومان سود شناسایی کرده این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل از این محل سود شناسایی نکرده بود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مرداد ماه 1399 از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ 20 میلیارد تومان سود شناسایی کرده این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل از این محل سود شناسایی نکرده بود.

«ثپردیس» با سرمایه ثبت شده 1,400,000 میلیون ریال طی عملکرد 11 ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ 58 میلیارد تومان سود ناخالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %164  رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها