کد خبر 94534

شرکت ریل سیر کوثر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 10,520 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %88 کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ریل سیر کوثر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 10,520 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %88 کاهش یافته است.

«حسیر» با سرمایه ثبت شده 602,947 میلیون ریال طی عملکرد پنج ماهه سال مالی منتهی به 1399/05/31 مبلغ 34,465 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %88 افت داشته است

 

ارسال نظر

تازه ها