کد خبر 94466

هیئت مدیره دو شرکت دجابر و ساربیل پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی را به سازمان بورس و ارواق بهادار ارائه کردند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، دو شرکت دجابر و ساربیل مستندات افزایش سرمایه 100 درصدی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دادند. 

12

11

 

ارسال نظر

تازه ها