کد خبر 94460

شرکت بیسکویت گرجی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 204,369 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %8 کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت بیسکویت گرجی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 204,369 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %8 کاهش یافته است.

«غگرجی» با سرمایه ثبت شده 245,000 میلیون ریال طی عملکرد پنج ماهه سال مالی منتهی به 1399/05/31 مبلغ 973,248 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %30 رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها