کد خبر 94359

شرکت کارخانجات پارس الکتریک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مردادماه 1399 معادل 197 میلیون تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %5,383 افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کارخانجات پارس الکتریک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مردادماه 1399 معادل 197 میلیون تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %5,383 افزایش یافته است.

«لپارس» با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 15 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %1,005 رشد داشته است.

تمامی فروش شرکت پارس الکتریک در بازار داخل صورت گرفته است. 

 

ارسال نظر

تازه ها