کد خبر 94353

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مرداد ماه 1399 معادل 16 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %83 افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرامیک های صنعتی اردکان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مرداد ماه 1399 معادل 16 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %83 افزایش یافته است.

«کسرا» با سرمایه ثبت شده 761,437 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 67 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %41 رشد داشته است.

تمامی فروش شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان در بازار داخل بوده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها