کد خبر 94352

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مرداد ماه 1399 از محل واگذاری سهام 175.2 میلیارد تومان سود محقق نموده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %4,933 رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مرداد ماه 1399 از محل واگذاری سهام 175.2 میلیارد تومان سود محقق نموده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %4,933 رشد داشته است.

«وامید» با سرمایه ثبت شده 30,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/10/30 از محل سود سهام محقق شده 3,519 میلیارد تومان  درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %39 رشد داشته است.

ارزش پرتفوی بورسی شرکت نسبت به ابتدای دوره 1,907% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها