کد خبر 94351

شرکت نفت پاسارگاد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مرداد ماه 1399 معادل 317 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %30 افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت نفت پاسارگاد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مرداد ماه 1399 معادل 317 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %30 افزایش یافته است.

«شپاس» با سرمایه ثبت شده 2,400 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,257 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %27 افت داشته است.

فروش داخلی 29.5% و فروش صادراتی  70.5% از کل فروش این ماه بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها