کد خبر 94350

شرکت صنایع شیمیایی سینا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مردادماه 1399 معادل 6.6 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %12 افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنایع شیمیایی سینا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مردادماه 1399 معادل 6.6 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %12 افزایش یافته است.

 فروش داخلی 48.8% و فروش صادراتی  51.2% از کل فروش این ماه بوده است. 

«شسینا» با سرمایه ثبت شده 30,713 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 27.7 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %13 افت داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها