کد خبر 92454

بر اساس گزارش فعالیت تیرماه

ایران خودرو در تیرماه با درآمد 1577.7 میلیارد تومانی، مجموع درآمد 4 ماه گذشته را به رقم 6087.6 میلیارد تومان رسانده است؛ درآمد خودرو در 4 ماه ابتدایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 54 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  شرکت ایران خودرو در ۴ماهه نخست سال مالی جاری، حدود ۶ هزار و ۸۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۴ درصد رشد را تجربه کرده است. این شرکت در ۴ ماهه نخست سال جاری  ۱۳۲ هزار و ۳۲۶ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد رشد داشته است. ایران خودرو در تیر ماه حدود ۲۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع خودرو به فروش رسانده که نسبت به ماه گذشته ۴۴ درصد افت داسته است.نهایتا این شرکت در این ماه حدود  ۱ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۴۲ درصد افت نشان می دهد.

خودرو

ارسال نظر

تازه ها