کد خبر 89771

صورت‌های سال مالی منتهی به اسفند 98 نشان می‌دهد

موسسه اعتباری ملل(وملل) در سال مالی منتهی به اسفند 98 با یک عملکرد خوب توانست درآمد غیرمشاع خود را 165 درصد افزایش دهد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، موسسه اعتباری ملل 24 درصد افزایش در درآمد مشاع و 165 درصد افزایش در درآمد غیرمشاع را رقم زد؛ افزایش قابل توجه درآمد غیرمشاع به نسبت مشاع نکته مثبتی برای بانک به شمار می‌رود. مجموع درآمد بانک در سال مالی منتهی به اسفند 98 معادل 2277.5 میلیارد تومان گزارش شد که این رقم 31 درصد از سال گذشته بیشتر است. سود خالص وملل معادل 338.6 میلیارد تومان و 45 درصد بیشتر از سال مالی منتهی به اسفند 97 بود. بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم وملل برابر 49.6 تومان گزارش شد که این رقم 36 درصد از 36.4 تومان سال مالی 97 بیشتر است. 

وملل

ارسال نظر

تازه ها