کد خبر 88239

فولاد گل کاشت

فولاد مبارکه اصفهان با وجود صفر بودن صادرات در اردیبهشت عملکرد قابل توجه و افزایش 100 درصدی درآمد در اردیبهشت از خود به جای گذاشت.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، فولاد مبارکه با درآمد حدود 5169 میلیارد تومانی نسبت به فروردین 99 افزایش 100 درصدی  و نسبت به ارردیبهشت سال گذشته افزایش 47 درصدی داشت. 

درآمد قابل توجه فولاد در اردیبهشت با وجود صفر شدن درآمد صادراتی بوده است و این موضوع به عنوان نکته مثبت گزارش فولاد به شمار می‌رود.

فولاد

 

ارسال نظر

تازه ها