کد خبر 87935

برای سال مالی 98

پتروشیمی قائدبصیر برای سال مالی 98 با توجه به محقق کردن سود 311 تومانی برنامه تقسیم 70 درصدی دارد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شبصیر با افزایش 49 درصدی درآمدها و رشد 56 درصدی بهای تمام شده سود ناخالص 137.3 میلیارد تومانی ساخته که 25 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال مالی 97 است.  سود خالص این پتروشیمی در سال مالی 98 برابر با 102.6 میلیارد تومان و 38 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 97 بوده است. بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم شبصیر 311 تومان محقق شده است. هیئت مدیره شبصیر پشنهاد تقسیم سود 70 درصدی برای سال مالی 98 را دارد. 

مقدار فروش صادراتی شبصیر 74 درصد و درآمد حاصل از آن حدود 60 درصد کاهش داشته است. 

شبصیر

ارسال نظر

تازه ها