کد خبر 87888

در سال مالی که گذشت

پدیده شیمی قرن در اولین سال حضور در بازار سهام برای هر سهم سود 258.6 تومانی ساخت.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، پدیده شیمی قرن با درآمد عملیاتی 1013 میلیارد تومان افزایش 63 درصدی و بهای تمام شده با رقم 621.3 میلیارد تومانی افزایش 65 درصدی نسبت به سال مالی 97 داشته است. 

سود ناخالص 361.6 میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه افزایش 60 درصدی را نشان می‌دهد. سود خالص که برابر 258.6 میلیارد تومان گزارش شده نسبت به رقم 138.2 میلیارد تومانی سال 97 رشد 87 داشته است. 

با توجه به افزایش 67 درصدی سرمایه #قرن در سال مالی 98 به ازای هر سهم سود 258.6 تومانی محقق شده که 12 درصد بیشتر از سال 97 است.

 قرن از محل فروش صادراتی در سال 98 درآمد 1785 میلیارد تومانی به دست آورده که نسبت به سال مالی 97 افت 32 درصدی داشته است.  

قرن

ارسال نظر

تازه ها