کد خبر 87820

عملکرد قابل توجه بورس اوراق بهادار

شرکت بورس در سال 98 با یک عملکرد قابل توجه ظاهر شد و در پایان دوره مالی منتهی به اسفند 98 سود 131.1 تومانی برای هر سهم محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، درآمدهای عملیاتی بورس در سال رویایی با افزایش 153 درصدی به 367.8 میلیارد تومان رسید در حالی که بهای تمام شده تنها 39 درصد رشد کرد و 41.9 میلیارد تومان گزارش شده است. 

سود ناخالص بورس 325.9 میلیارد تومان و سود خالص 262.1 میلیارد تومان بوده است و به ترتیب افزایش 183 و 194 درصدی را ثبت کرده است.سود خالص به ازای هر سهم بورس 131.1 تومان محقق شده است که 120 درصد بیشتر از سال مالی 97 است. 

بورس


 

ارسال نظر

تازه ها