کد خبر 87653

در پایان سال مالی 98

شرکت صنعتی کیمیدارو در پایان سال مالی 98 به ازای هر سهم سود تقریبی 131 تومانی محقق کرد که نسبت به سال مالی 97 حدود 17 درصد بیشتر است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، دکیمی در سال مالی منتهی به اسفند 98 با افزایش 34 درصدی درآمدهای عملیاتی و رشد 57 درصدی بهای تمام شده سود ناخالص را 9 درصد بیشتر از سال مالی منتهی به اسفند 97 و معادل 68.6 میلیارد تومان گزارش کرد. 

سود عملیاتی شرکت تنها 2 درصد و سود خالص 17 درصد نسبت به سال مالی 97 افزایش داشت و به ترتیب 53.8 و 75.4 میلیارد تومان گزارش شد. 

سود خالص به ازای هر سهم دکیمی در سال مالی 98 معادل 130.9 تومان و 17 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 97 محقق شده است. 

دکیمی

ارسال نظر

تازه ها