کد خبر 87579

با توجه به صورت‌های مالی سال گذشته

داروسازی کاسپین که در سال مالی 98 به ازای هر سهم سود 247 تومانی محقق کرده است برنامه تقسیم سود 25 تومانی دارد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، داروسازی کاسپین در سال مالی 98 با افزایش 62 درصدی درآمدهای عملیاتی و رشد 53 درصدی بهای تمام شده سود ناخالص 180 میلیارد تومانی ساخته که 74 درصد از سال مالی 97 بیشتر است. 

سود عملیاتی با رشد 63 درصدی و سود خالص با افزایش 81 درصدی به ترتیب 155 و 111 میلیارد تومان گزارش شده است. سود خالص به ازای هر سهم کاسپین در پایان سال مالی 98 معادل 247 تومان محقق شده است که به علت افزایش سرمایه افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت 40 درصد نسبت به سال مالی 97 کاهش داشته است. 

مقدار فروش صادراتی در سال مالی 98 کاهش 57 درصدی داشته اما به دلیل تغییرات افزایشی در نرخ فروش درآمد حاصل از فروش صادراتی کاهش 7 درصدی را نشان می‌دهد. 

هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود 25 تومانی برای هر سهم در سال مالی 98 را ارائه کرده است که برای قطعیت باید منتظر برگزاری مجمع شرکت باشیم. 

کاسپین

ارسال نظر

تازه ها