کد خبر 87259

عملکرد داروسازی فارابی

بررسی عملکرد داروسازی فارابی در سال مالی منتهی به اسفند 98 نشان می‌دهد این شرکت نسبت به سال مالی 97 افزایش 312 درصدی درآمد را ثبت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، داروسازی فارابی با افزایش 121 درصدی درآمدهای عملیاتی و رشد 94 درصدی بهای تمام شده در سال مالی 98 نسبت به 97 سود ناخالص را با رشد 165 درصدی حدود 327 میلیارد تومان گزارش کرد. 

 با افزایش 161 درصدی سود عملیاتی و رشد بیش از 1000 درصدی درآمدهای غیر عملیاتی سود خالص شرکت جهش 312 درصدی داشته و به 395.3 میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم که در سال مالی منتهی به اسفند 97 معادل 239.8 تومان بوده در سال مالی منتهی به اسفند 98 برابر با 658.8 تومان گزارش شده است؛ گفتنی است با توجه به افزایش سرمایه این شرکت از 40 میلیارد تومان به 60 میلیارد تومان سود به ازای هر سهم رشد 175 درصدی را ثبت کرده است. هیئت مدیره دفارا برنامه تقسیم سود 10 درصدی برای سال مالی مورد بررسی را دارند. 

فروش صادراتی دفارا افت 100 درصدی داشته اما باتوجه به عملکرد خوب داخلی کاهش شدید صادرات جبران شده است و تاثیرات منفی بر عملکرد نداشته است. 

دفارا

 

ارسال نظر

تازه ها