کد خبر 86856

بر اساس صورت مالی سال گذشته

سیمان خوزستان در سال مالی 98 با صادرات قابل توجهی که رقم زد توانست سود ناخالص حدود 148 میلیارد تومانی تنها از محل صادرات به دست آورد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، سیمان خوزستان در سال مالی 98 با افزایش هم‌سو درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده سود ناخالص را 84 درصد افزایش داد و به 210.4 میلیارد تومان رساند. 

سود عملیاتی شرکت به علت افزایش قابل توجه هزینه‌های فروش و عمومی به افزایش 29 درصدی بسنده کرد. سود خالص هم با رشد 44 درصدی از 69.4 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان رسید تا به ازای هر سهم سود خالص 154.1 تومانی محقق شود. 

فروش صادراتی سخوز در سال مالی 98 از نظر مقداری 196 درصد و از نظر درآمدی 177 درصد افزایش پیدا کرده است و عملکرد خوبی برای صادرات به شمار می‌رود. 

گفتنی است بخش عمده سود ناخالص شرکت از محل فروش صادراتی حاصل شده و صادرات به تنهایی سود 147.9 میلیارد تومانی برای سخوز به همراه داشته است. 

سخوز

ارسال نظر

تازه ها