کد خبر 83924

در گزارش 12 ماهه مشخص شد

گزارش عملکرد فرابورس ایران در اسفند نشان می‌دهد این شرکت در سال 98 افزایش 290 درصدی درآمد حاصل از کارمزد معاملات نسبت به سال 97 داشته است.

 فرابورس ایران در سال 98 به مجموع درآمد 205.2 میلیارد تومانی رسید که 193 درصد از سال 97 بیشتر است. منبع درآمدی فرابورس شامل سه بخش اصلی است: درآمد حق عضویت کارگزاران، کارمزد معاملات و درآمد حق درج و پذیرش. 

با توجه به معاملات سال 98 کارمزد معاملات با رقم 152 میلیارد تومان بیشترین بخش درآمدی فرابورس را تشکیل داده است. درآمد حاصل از این عنوان در سال مالی 97 معادل 39 میلیارد تومان بوده است در نتیجه فرابورس از محل کارمزد معاملات افزایش 290 درصدی درآمد داشته است. 

روند درآمدی فرابورس از ابتدای سال جاری نشان از شیب صعودی از ابتدای سال تا پایان دارد. 

فرابورس در اسفند با درآمد 35 میلیارد تومانی بیشترین درآمد سال جاری را رقم زده است. 

فرابورس

 

ارسال نظر

تازه ها