کد خبر 83492

در سال مالی جدید

سپ که سال مالی منتهی به آذرماه دارد در سه ماه نخست سال مالی جدید خود افزایش 52 درصدی درآمد را گزارش کرد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد،  مجموع درآمد 3 ماه نخست سال مالی جاری پرداخت الکترونیک سامان کیش به 561 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 52 درصد رشد داشته است.

 درآمد سپ در اسفند ماه با افزایش  5 درصدی نسبت به ماه گذشته،  198 میلیارد بوده است، که نسبت به میانگین ماهانه سال مالی قبل رشد 37 درصدی را نیز نشان می دهد.لازم به ذکر است که درآمد اسفند ماه، سقف درآمد ماهانه شرکت محسوب می شود.

در این ماه درآمد کارتخوان و درآمد فعالیت اینترنتی به ترتیب با افت 1 درصدی و رشد 7درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده اند که  رفتار مصرف کننده در شرایط فعلی  را نشان می دهد.

 

ارسال نظر

تازه ها