کد خبر 83432

بررسی شد

بررسی میزان بازدهی نمادهای شرکت‌های فولادی نشان می‌دهد در میان آنها «فسپا» با 26 درصد بیشترین بازدهی در اسفند را داشته است. هم‌چنین در میان سایر فلزات نیز «فنوال» با بازدهی 58 درصدی پربازده‌ترین نماد گروه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بررسی میزان بازدهی نمادهای گروه فولاد نشان می‌دهد در آخرین ماه سال بیشترین بازدهی به فسپا با 26 درصد و کمترین به فروس با منفی 13 درصد اختصاص دارد. 

1

بررسی تولیدکنندگان سایر فلزات اساسی نشان می‌دهد در اسفندماه، فنوال بازدهی 58 درصدی داشته و فایرا و فزرین بدون بازدهی به کار خود پایان دادند. 

اتفاقاتی که در یک ماه گذشته در حوزه جهانی برای فلزات افتاد سبب شد تا اقبال به سهام شرکت‌های فلزی معدنی کاهش یابد. 

فلزات

ارسال نظر

تازه ها