کد خبر 77835

با پایان اولین ماه زمستان بررسی شد

بررسی بازدهی صنایع بورسی در دی ماه نشان می‌دهد گروه تک سهم "مادیرا" پربازده‌ترین صنعت بورسی طی نخستین ماه زمستان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، در دی ماه، 633 شرکت در بازار بورس و فرابورس ایران فعال بوده‌اند. شاخص بورس و فرابورس در یک ماه گذشته هر دو بازدهی مثبت 16 درصدی را به نام خود ثبت کرده‌اند. در این مدت 261 شرکت بازدهی بیش از شاخص بورس داشته‌اند.

در مجموع 83 درصد از بازار افزایش قیمت و بازدهی مثبت داشته و بیشترین بازدهی در مجموع بازارهای بورس و فرابورس (با بازار پایه) به نمادهای "وسدید" با 104 درصد و "وآوا" با 103 درصد  بازدهی مثبت تعلق داشت.

104 شرکت بازدهی منفی در بازه زمانی یک ماهه دی داشته‌اند و بدترین بازدهی به "قنیشا" با بازدهی منفی 19 درصد و "قشکر" با بازدهی منفی 17 درصد اختصاص یافت.

گروه محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری که در حال حاضر تک سهم "مادیرا" در آن جای دارد پربازده‌ترین گروه در دی بوده است.

2020-01-22 16_14_48-Start

ارسال نظر

تازه ها