کد خبر 76962

بررسی گزارش 9 ماهه دو داروساز

داروسازی اکسیر (دلر) در صورت مالی 9 ماهه به ازای هر سهم حدود 467 تومان و داروسازی فارابی (دفارا) برای هر سهم حدود 476 تومان سود محقق کرده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، دو شرکت داروسازی اکسیر و فارابی گزارشات 9 ماهه خود را منتشر کرده‌اند. 

داروسازی اکسیر (دلر)

دلر در بهار به ازای هر سهم 120 تومان سود ساخته است که نسبت به بهار 97 رشد قابل توجه 350 درصدی داشته است. 

در تابستان با سود 169 تومانی برای هر سهم در مقایسه با تابستان 97 افزایش 195 درصدی را نشان داده است. 

در پاییز نیز روند افزایشی سودسازی ادامه یافته و به ازای هر سهم 177 تومان سود محقق شده است که رشد 163 درصدی نسبت به پاییز 97 را نشان می‌دهد. 

مجموع سود خالص به ازای هر سهم در دوره 9 ماهه معادل 466.7 تومان بوده است. 

دلر

داروسازی فارابی (دفارا)

دفارا در بهار حدود 87 تومان سود ساخته و زیان 31 تومانی بهار 97 را جبران کرده است. 

در تابستان بیشترین سود دفارا معادل 262 تومان رقم خورده است. 

در پاییز با سود 128 تومانی 51 درصد کمتر از تابستان سود داشته و با یک روند نزولی رو به رو بوده است. 

مجموع سود خالص به ازای هر سهم دفارا در دوره مالی 9 ماهه معادل 476.2 تومان بوده است. 

دفارا

 

 

ارسال نظر

تازه ها