کد خبر 7630

شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر از کاهش 24 درصدی سود خالص در6 ماهه منتهی به سال مالی منتهی به 31 تیر ماه سال 97 خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری"با اقتصاد"، شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر از کاهش 24 درصدی سود خالص در6 ماهه منتهی به سال مالی منتهی به 31 تیر ماه سال 97 خبر داد.

بررسی صورت سود و زیان این شرکت نشان می دهد، درآمدهای عملیاتی با کاهش 37 درصدی همراه بود و از رقم 116649 میلیارد ریال به 73585 میلیارد ریال رسیده است، و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی با کاهش 40 درصدی مواجه بود و از رقم 96522 میلیارد ریال به 57635 میلیارد ریال رسیده است.

سود ناخالص با کاهش 21 درصدی رقم 15950 میلیارد ریال و سود عملیاتی با کاهش 21 درصدی، رقم 14405 میلیارد ریال را نشان می دهد.

در تراز نامه این شرکت نیز با افزایش 166 درصدی دارایی ها، مجموع دارایی ها 168069 میلیارد ریال گزارش شده است و بدهی های نیز با افزایش 551 درصدی رقم ، 121076 میلیارد ریال را نشان می دهد.

از نکات جالب توجه در ترازنامه این شرکت افزایش 1631 درصدی موجوی مواد و کالا است بر این اساس در حالی که این رقم در دوره مشابه قبلی 6753 میلیارد ریال گزارش شده است ، در دوره فعلی گزارشگری این رقم 116878 میلیارد ریال بوده است.

ارسال نظر

تازه ها