کد خبر 7589

شرکت کارخانجات نساجی بروجرد که با سرمایه 14821 میلیارد ریالی در بورس تهران حضور دارد، در 9 ماهه ابتدایی سال با زیان 352 ریالی مواجه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری" با اقتصاد"، بر این اساس "نبروج" که در دوره مشابه قبلی 372 ریال زیان شناسایی کرده بود، این مبلغ را برای دوره فعلی با کاهش 5 درصدی به 352 ریال رسانده است.

بررسی صورت های مالی حسابرسی نشده این شرکت برای 9 ماهه ابتدایی سال منتهی به 29 اسفند 96 نشان می دهد ، در حالی که درآمدهای عملیاتی آن با رشد 9 درصدی همراه بوده است، سود ناخالص با کاهش 41 درصدی و سود عملیاتی نیز با کاهش 27 درصدی و زیان خالص نیز با کاهش 5 درصدی 5214 میلیارد ریال گزارش شده است.

در سمت دارایی ها نیز ، دارایی های جاری با رشد 4 درصدی، 122113میلیارد ریال و دارایی های غیر جاری با افزایش 16 درصدی 11421 میلیارد ریال گزارش شده است.

بدهی های جاری نیز با افزایش 9 درصدی 120340 میلیارد ریال و بدهی های غیر جاری با افزایش 22 درصدی 8693میلیارد ریال گزارش شده است.

بر این اساس در حالی که دارایی های این شرکت با رشد 5 درصدی رقم، 133534 میلیارد ریال را نشان می دهد، بدهی های آن با افزایش 10 درصدی، رقم 129033 گزارش شده است.

ارسال نظر

تازه ها