کد خبر 7584

شرکت بانک تجارت که با نماد" وتجارت" در بورس حضور دارد، آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 را لغو کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری"با اقتصاد"، بانک تجارت با انتشار اعلامیه ای در سایت کدال از لغو آگهی منتشره در تاریخ 1396/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1396/12/05 خبر داد و از عدم برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور از تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می شود، موکول گردید.

 

 

ارسال نظر

تازه ها