کد خبر 7574

شرکت ایران خودورو دیزل اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد که بر این اساس عملکرد این شرکت با تعدیل منفی 21 درصدی در سال جاری همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری"با اقتصاد"، در حالی که این شرکت زیان خالص پیش بینی شده قبلی خود را  (6,349,806) میلیون ریال اعلام کرده بود، در پیش بینی جدید این زیان را به رقم زیان خالص را به  (8,115,975) میلیون ریال افزایش داده است.

"خاور دلیل افزایش زیان را  و تغییر پیش بینی درآمد هر سهم را تغییرتعداد تولیدوفروش محصولات عنوان کرده است.

شرکت ایران خودرو دیزل که با سرمایه تقریبی 500 میلیارد تومان در بورس حضور دارد، مطابق با صورت های مالی منتهی به 96/06/31 در آمدهای جاری با افزایش 4 درصدی،  1564 میلیارد تومان و بدهی های جاری با 11 درصد افزایش 1780 میلیارد تومان گزارش شده بود.

سرمایه گذاری های کوتاه مدت با 84 درصد تغییر از رقم 15 میلیارد تومان به 2 میلیارد تومان کاهش یافته و موجودی نقد با تغییر 91 درصدی از 29 میلیارد تومان به 56 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.  پرداختنی های تجاری با افزایش 48 درصدی،  رقم 467 میلیارد تومان را در بدهی های جاری این شرکت نشان می دهد.

 زیان عملیاتی در 6 ماهه ابتدایی سال با 23 درصد افزایش 224 میلیارد تومان، زیان خالص با 37 درصد افزایش 504 میلیارد تومان و زیان خالص برای هر سهم نیز 1002 ریال برآورد شده است که به نسبت دوره مشابه قبل افزایش 38 درصدی را نشان می دهد.  

 

ارسال نظر

تازه ها